Fontos tudnivalók

 • Fontos tudnivalók a gépkocsivezető(k) vezetési- és pihenőidejének szabályozásáról:

Az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete szerint egy gépkocsivezető:

 • Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 gépkocsivezető részvétele szükséges! 2 gépkocsivezető folyamatosan 21 órát tölthet úton, ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek szálláshelyen eltölteni.
 • Egy gépkocsivezető hetente maximum 6 napot dolgozhat.
 • Folyamatosan 4,5 órát vezethet. A vezetési idő letelte után legalább 45 perces pihenőt kell tartania. Lehetőség van rá, hogy 4,5 órás vezetési időn belül a 45 perc felosztására először egy minimum 15 perces, utána egy minimum 30 perc pihenőre.
 • Két napi munkaideje között minimum 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell tartani, mely heti két alkalommal felváltható egy minimum 9 órás egybefüggő és egy minimum 3 órás egybefüggő pihenőre.
 • Maximális munkaideje 13 óra lehet, mely heti két alkalommal 15 órára emelhető abban az esetben, ha a 15 órás munkaidőn belül 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani.
 • Maximális vezetési ideje 9 óra lehet egy nap, mely heti két alkalommal 10 órára emelhető.

 • Poggyász: személyenként 1 normál méretű bőrönd vagy táska (kb. 20 kg) és 1 kézitáska szállítására van lehetőségünk, mivel autóbuszaink csomagterében csak korlátozott hely áll rendelkezésre.

  • A személyszállítási feladat végrehajtása után a megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető együtt vizsgálják át az autóbuszt, és meggyőződnek arról, hogy a járművön útipoggyász, illetve egyéb az utasok tulajdonát képező dolog nem maradt.

 • Szállás, ellátás: Többnapos út során a autóbuszvezető(k) szállása és csoporttal azonos ellátása a megrendelőt terhelik.

 • Utas és baleset biztosítás: Külföldi utazás esetén, megkötése minden esetben a megrendelő/ utazásszervező feladata.

 • Napidíj:
  • Belföldi: 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.
  • Külföldi: 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont a) alpontja szerinti költség a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély esetében – amennyiben nem választja a 2. § szerinti elszámolást – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg.

 • ÁFA fizetési kötelezettség:
  • Lengyelországban: A külföldi különjáratoknál a lengyel útszakaszon megtett, kilométerre számított bevétel 8%-át kell ÁFA jogcímen megfizetnie.
  • Németországban: a német útszakaszon megtett, kilométerre számított bevétel 19%-át kell ÁFA jogcímen megfizetnie.
  • Ausztriában: az osztrák útszakaszon megtett, kilométerre számított bevétel 8%-át kell ÁFA jogcímen megfizetnie
  • Szlovéniában: a szlovén útszakaszon megtett, kilométerre számított bevétel 8,5%-át kell ÁFA jogcímen megfizetnie + bevallás elkészítési díj.

 • Utaslista:
  • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: (8)51: A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. Letölthető itt

 • Amennyiben az utasok az autóbusz berendezéseiben kárt okoztak, azt a megrendelő az autóbusz átvizsgálását követően köteles megtéríteni.

 • Az utas iratainak, okmányainak meglétéért az utas egymaga felel.